Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020


Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

 


Temat: ZAPYTANIE o CENĘ UBEZPIECZENIE NNW dla stażystów w ramach projektu POWER

Data złożenia oferty: do 15 kwietnia 2019


załączone pliki:

1.Zapytanie o cenę AGH NNW Program POWER IV 2019 -XII 2021

2.Załącznik nr 1