Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020


Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych


 

KC-zp.272-787/19 z dnia 17.12.2019

"Usługa przeprowadzenia certyfikowanego szkolenia wraz z egzaminem, dla pracowników AGH, z zakresu metodyki zarzadzania projektami PRINCE 2 Foundation, w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17 - Kc-zp.272-787/19"

KC-zp.272-521/19 z dnia 17.10.2019

"usługa identyfikacji, analizy i optymalizacji procesów funkcjonujących w AGH oraz dostawa systemu informatycznego, umożliwiającego utrzymanie i aktualizację repozytorium opracowanych modeli procesów, wraz z jego wdrożeniem oraz szkoleniami dla użytkowników i wsparciem technicznym - KC-zp.272-521/19"

KC-zp.272-548/19 z dnia 30.08.2019

"Usługa szkolenia pracowników administracyjnych AGH z zakresu podnoszenia kompetencji językowych - język angielski ogólny zaawansowany i średniozaawansowany oraz język angielski prawniczy - KC-zp.272-548/19"

KC-zp.272-380/19 z dnia 7.06.2019

"Dostawa 4 kanałowej szkoleniowej konsolety mikserskiej wysokiej klasy "

Dialog techniczny sygn. KC.zp.272-DT/1/19 z dnia 28.05.2019

Dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy przedsięwzięcia polegającego na: „opracowanie docelowego modelu funkcjonowania obszaru wsparcia dla zarządzania przepływem dokumentów w zakresie procesów realizowanych w Akademii Górniczo-Hutniczej.”

Ogłoszenie społeczne - KC-zp. 272-248/19 z dnia 06.05.2019

"usługa szkolenia pracowników administracyjnych Centrum e-Lerningu AGH z zakresu CMS WordPress w ramach projektu POWR.03.05.00-00-2307/17 - KC-zp. 272-248/19"

KC-zp.272-189/19 z dnia 09.04.2019

"Zakup 4szt. słuchawek dynamicznych i 4-kanałowej szkoleniowej konsolety mikserskiej - KC-zp.272-189/19"

KC-zp.272-255/19 z dnia 17.04.2019

"przeprowadzenie początkowego i końcowego bilansu kompetencji dla studentów biorących udział w działaniach zaplanowanych w module II - projekt POWR.03.05.00-00-Z307/17-00 - KC-zp.272-255/19"

KC-zp.272-229/19 z dnia 12.04.2019

"Usługa transportowa - wynajem autobusów i busa na przewóz studentów, w ramach jednodniowych wizyt studyjnych w roku 2019 - Kc-zp.272-229/19."

Ogłoszenie społeczne - KC-zp.272-197/19 z dnia 11.04.2019

"Usługa prowadzenia zajęć warsztatowych w zakresie treningu przywództwa i budowania zespołu wysokiej wydajności - KC-zp. 272-197/19"

KC-zp.272-137/19 z dnia 29.03.2019

"dostawa 1 sztuki serwera pod rozbudowę i dalsze rozwijanie uczelnianego repozytorium OZE dla Centrum e-Learningu w ramach projektu POWR.03.05.00-00-2307/17- KC-zp.272-137/19"

KC-zp.272-52/19 z dnia 26.02.2019

"Dostawa 8 szt. interfejsów audio i 8 par słuchawek oraz zakup 2 szt. mikrofonów wstęgowych dla WIMiR - KC-zp.272-52/19"

KC-zp.272-73/19 z dnia 25.02.2019

"Dostawa ekarnu TV do laboratorium marketingu - KC-zp.272-73/19"

KC-zp.272-74/19 z dnia 21.02.2019

"Dostawa młynu planetarno-kulowego, myjki ultradźwiękowej i łaźni wodnej - KC-zp.272-74/19"

Ogłoszenie społeczne - KC-zp.272-28/19 z dnia 1.02.2019

"Usługa szkolenia podnoszącego kompetencje pracowników administracyjnych Wydziału IET w zakresie umiejętności rozwiązywania konfliktów i komunikacji, w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17-00 - KC-zp.272-28/19"

Ogłoszenie społeczne - KC-zp.272-40/19 z dnia 31.01.2019

"Certyfikowane szkolenia - "Oprogramowanie Autodesk Fusion 360" - KC-zp.272-40/19"

Ogłoszenie społeczne - KC-zp.272-46/19 z dnia 30.01.2019

"Certyfikowane szkolenia w zakresie badań wizualnych VT oraz badań penetracyjnych PT - KC-zp.272-46/19"

Ogłoszenie społeczne - KC-zp.272-23/19 z dnia 11.01.2019

Przeprowadzenie kursów komputerowych dla pracowników dziekanatu WFiIS dotyczące wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych Excel i baz danych Access - KC-zp.272-23/19

Ogłoszenie społeczne - KC-zp.272-19/19 z dnia 4.01.2019

Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia z zakresu metalografii, mikroskopii optycznej i konfokalnej dla uczestników projektu Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie - KC-zp.272-19/19

KC-zp. 272-622/18 z dnia 30.11.2018

zakup 16 szt. licencji oprogramowania Adobe Creative Cloud lub równoważnego - KC-zp. 272-622/18

Ogłoszenie społeczne - KC-zp.272-596/18 z dnia 21.11.2018

Usługa szkolenia pracowników AGH w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17: Usługa certyfikowanych szkoleń dla 90 pracowników AGH z zakresu metodyki zarządzania projektami PRINCE 2 Foundation z egzaminem certyfikującym, oraz usługa certyfikowanych szkoleń dla 2 pracowników AGH z zakresu zarządzania ryzykiem "Management of Risk" Foundation z egzaminem certyfikującym KC-zp.272-596/18

Ogłoszenie społeczne - KC-zp.272-591/18 z dnia 20.11.2018

Usługa szkolenia pracowników administracyjnych Centrum Obsługi Projektów AGH z zakresu podnoszenia kompetencji językowych - język angielski ogólny, śrendniozaawansowany i zaawansowany oraz podnoszenia kompetencji językowych - język angielski prawniczy KC-zp.272-591/18

Ogłoszenie społeczne - KC-zp.272-563/18 z dnia 7.11.2018

Przeprowadzenie kursów komputerowych dla pracowników dziekanatu WFiIS dotyczące wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych Excel i baz danych Access - KC-zp.272-563/18

Ogłoszenie społeczne - KC-zp.272-542/18 z dnia 7.11.2018

Usługa szkolenia 240 pracowników kadry zarządczej i administracyjnej AGH w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie nr POWR.03.05.00-00-Z307/17-00 KC-zp.272-542/18

Ogłoszenie społeczne - KC-zp.272-549/18 z dnia 26.10.2018

Przeprowadzenie kursu językowego z języka angielskiego - zajęcia z native speakerami - KC-zp.272-549/18

KC-zp.272-515/18 z dnia 15.10.2018

Przeprowadzenie początkowego i końcowego bilansu kompetencji dla studentów biorących udział w działaniach zaplanowanych w module II - projekt POWR.03.05.00-00-2307/17-00. KC-zp.272-515/18

Ogłoszenie społeczne - KC-zp.272-490/18 z dnia 8.10.2018

Przeprowadzenie kursu językowego z języka angielskiego - zajęcia z native speakerami

KC-zp.272-500/18 z dnia 1.10.2018

Przetarg na dostawę, montaż, uruchomienie aparatury kontrolnej i badawczej wraz z przeszkoleniem w obsłudze - przyrządu do pomiaru przewodnictwa cieplnego skał i betonów

Ogłoszenie społeczne - KC-zp.272-476/18 z dnia 25.09.2018

Usługa szkolenia 3 pracowników administracyjnych Centrum Obsługi Projektów AGH z zakresu: nabycia praktycznych umiejętności poruszania się w środowisku systemu SL2014. (zadanie 1)

Usługa szkolenia dwóch pracowników administracyjnych Centrum e-Learningu AGH z tematu: „Administrator Linuksa-Intensywny kurs profesjonalnej administracji Linuksem” (zadanie 2)

Usługa szkolenia 4 pracowników administracyjnych Centrum e-Learningu AGH z zakresu: „Facebook marketing” (zadanie 3)

Usługa szkolenia pracownika administracyjnego Centrum e-Learningu AGH z zakresu: „Webdesign-Client Side” (zadanie 4)

Ogłoszenie społeczne - KC-zp.272-471/18 z dnia 10.09.2018

Usługa szkolenia pracowników administracyjnych Centrum e-Learningu AGH z języka angielskiego w ramach projektu POWR.03.05.00-00-2307/17